Dálkové odečty elektrické energie

27. května 2024 od
JoTio Tech s.r.o., Andrea Jonášová

Co kdybychom vám řekli, že díky IoT a údajům o spotřebě lze zjistit, jestli je v budově otevřené okno? IoT přináší automatizaci a detailní monitoring spotřeby jednotlivých úseků nebo konkrétních zařízení. Čtěte dál a zjistěte, jak můžete sledovat, kam vaše peníze unikají.

Po příchodu Internetu věcí si společnost kladla otázku, na co tuto inovativní technologii mohou využívat a jak jim pomůže ulehčit různé činnosti. Jednou z oblastí, která se ukázala jako ideální pro využití IoT, byly dálkové odečty, a to zejména v rozsáhlých prostorách, kde bylo nutné jednotlivá měřidla obcházet, manuálně zapisovat naměřené hodnoty a následně toto obrovské množství dat zpracovávat.

Manuální odečty byly časově náročné a byly náchylné k chybným zápisům, obzvlášť na místech s velkým počtem měřidel.

Příchod bezdrátových technologií s nízkou energetickou náročností, např. LoRaWAN, umožnil zefektivnit proces již částečně zautomatizovaných odečtů. Nově nebylo nutné k elektroměrům fyzicky jezdit a manuálně data sbírat. Díky novým technologiím jsou data bezdrátově přenášená na centrální místo a elektroměry lze odečítat z pohodlí kanceláře.

Příklad využití

Energetická krize vzbudila v mnoha provozovnách, školách, univerzitách nebo domácnostech zájem o detailnější sledování spotřeby energií. Díky podrobnějšímu monitorování energií lze získat přehled, kam se energie, tedy i peníze, ztrácejí. Využití může být nejrůznější. Například univerzity pronajímají své prostory bufetům, restauracím, kavárnám a jiným stravovacím zařízení. Každá z těchto provozoven má rozdílnou spotřebu energií, které jsou díky měřičům s dálkovým odečtem správně rozúčtované.

Podnětem instalace dálkových měřících zařízení je také změna legislativy. Zákon č. 67/2013 Sb. ukládá povinnost správcům budov (včetně SVJ) jednotlivým bytům rozúčtovat náklady dle skutečné spotřeby a podílu. Zároveň by měli být jednotliví příjemci dle směrnice EU informováni o své spotřebě energií jednou měsíčně. Dle novely zákona č. 406/2000 Sb. je možné od roku 2022 instalovat měřidla topných nákladů, rozdělovače topných nákladů a vodoměrů teplé vody pouze s dálkovým odečtem, přičemž do roku 2026 musejí být v domě pouze tato zařízení. Zákon č. 67/2013 Sb. také přináší změny podoby ročního vyúčtování, kdy je nutné, aby byly shromažďovány nejen údaje o spotřebě a nákladech na energie, ale také data o emisích CO, informace o složení paliva, podílu energie z obnovitelných zdrojů a historické údaje o spotřebě nebo porovnání s přiměřenou spotřebou.

I v případě, že se na vás nevztahuje legislativní povinnost, může být rozúčtování využito v rámci krátkodobých pronájmů ubytovacích a hotelových služeb, případně pro lepší představu o spotřebě jednotlivých firemních oddělení.

Dalším příkladem mohou být samotné provozovny, které chtějí mít přehled nejen o celkové spotřebě dané provozovny, ale také o jednotlivých zařízeních nutných pro výrobu. Díky tomu lze efektivně řídit energetické náklady, lépe využívat jednotlivá výrobní zařízení a také snadno indikovat anomální stavy a potencionální poruchy. Díky monitoringu dat lze zjistit v dané situaci, že něco nefunguje tak, jak by mělo. Příkladem může být situace, kdy elektrické topení vykazuje odběr, ale teplota v místnosti nestoupá, což může indikovat otevřené okno.

Klíčové je sledovat data o spotřebě v kontextu, díky čemuž získáte přehled o celé situaci. Pro lepší pochopení situace je vhodné měřit například spotřebu vody a elektřiny současně. Platforma JOTIX umožňuje propojování jednotlivých ukazatelů na jednom místě. Díky propojení dat spotřeby energií, návštěvnosti, hladiny CO2 nebo VOC můžete pozorovat, jak se jednotlivé faktory navzájem ovlivňují a na základě toho můžete efektivněji se zdroji nakládat. 

Metody měření

Existují dvě hlavní metody měření spotřeby energií a vody. 

První z metod je pulzní měření, které funguje na základě sčítání počtu jednotlivých pulzů, které určují spotřebu.

Tato metoda je jednodušší, ale není vždy nejvhodnější, protože nelze zjistit, zda se jednalo o zpětný tok a zároveň neposkytuje tak podrobné informace jako druhá metoda - digitální. Prostřednictvím digitálního měření je možné přenášet mnohem více informací a poskytovat tak detailní přehled o spotřebě jednotlivých zařízení.

Pro digitální měření je nutné, aby byla zajištěna kompatibilita měřidla a odečítacího (komunikačního) zařízení. Existuje mnoho komunikačních protokolů a standardů, (např. M-bus, ModBus atd., a proto existuje mnoho převodních zařízení, ze kterých je potřeba vybrat vhodné dle konkrétního případu).

Další specifická metoda využívá kamery s dálkovým přenosem dat schopných vyfotit aktuální stav měřidla a následně data přenést k automatizovanému obrazovému rozpoznání hodnot. 

Pro odečítání fakturačních elektroměrů v distribucích ČEZ a PRE lze využít optické rozhraní, díky kterému lze elektroměr dálkově odečítat například pomocí zařízení Eliot.

Pro výběr metody měření je nutné vzít v úvahu, pro jaké potřeby chcete energie měřit. Z digitálních dat lze snadno zjistit, kdy a jaké zařízení bylo v provozu, kolik spotřebovalo vody nebo elektřiny, nebo kolik bylo spotřebováno energie při konkrétních činnostech. Vzhledem k takto detailnímu sběru dat je nutné upozornit, že se může v některých situacích jednat o citlivé a osobní informace. Doporučujeme tedy zvážit, zda jste takové monitorování ochotni akceptovat.

Zdroje:

Zákon č. 406/2000 Sb. Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty [online]. Zákony pro lidi, 2013 [cit. 2023-09-07]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67#p1

Zákon č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií [online]. Zákony pro lidi, 2000 [cit. 2023-09-07]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67#p1