Softwarová platforma JOTIX

12. října 2023 od
JoTio Tech s.r.o., Andrea Jonášová

Chcete mít data přehledně uspořádaná a dostávat upozornění při blížícím se riziku? Nebaví vás data manuálně zpracovávat a rádi byste dostávali automatické reporty? Chtěli byste spravovat všechna měřící zařízení z jednoho místa? Seznamte se s platformou JOTIX, s kterou je vše možné.

Platforma JOTIX nabízí širokou škálu funkcí, které umožňují nejen přehledné zobrazení získaných dat, ale také efektivní správu a monitorování klíčových ukazatelů. Samozřejmostí je také upozornění na nestandardní události, ať už pomocí SMS, e-mailu nebo Push notifikace z mobilní aplikace.

Následující obrázek zobrazuje úvodní přehled, prostřednictvím kterého se uživatel snadno dozví základní informace týkající se všech registrovaných čidel


Monitorování a nastavení metrik

Platforma JOTIX umožňuje sledovat různé metriky z jednoho místa současně. Díky tomu získáte přehled o přesných hodnotách, jejich vývoji a souvislostech s ostatními faktory pro lepší pochopení konkrétní situace.

Pro jednotlivá čidla lze zobrazit informace, o jaké zařízení se jedná, kde se nachází, kdo jsou odpovědné osoby a další údaje pro dané zařízení.

Na následujícím obrázku je zobrazen sběr dat ze senzor kvality ovzduší umístěného v naší provozovně. Na jednotlivých grafech je znázorněn vývoj teploty, vlhkosti a CO2 v kanceláři. Lze si všimnout, že při nedostatečném větrání a přítomnosti několika osob dochází k relativně vysokému růstu všech měřených hodnot, přičemž největším problémem je vysoká koncentrace CO2, která v nejvyšším bodě vykazovala hodnotu 2050 ppm. Po necelé půl hodině potom, co bylo otevřené okno, hladina klesla opět pod hranici označující bezpečnou hodnotu, která v tomto případě je nastavená na hodnotu 1445 ppm.  O následcích nedostatečně větraných prostor se můžete více dozvědět zde.

V případě, kdy se naměřené hodnoty přiblíží k nastaveným hraničním hodnotám, je uživatel upozorněn na stav potencionálního problému.

Při překročení těchto hodnot je spuštěn alarm prostřednictvím Centra alarmních událostí. Systém upozorní odpovědné osoby pomocí SMS, e-mailu nebo Push notifikace, případně dojde k eskalaci. Alarm se automaticky vypne ve chvíli, kdy překročí hraniční alarmní hodnotu, nebo jej lze manuálně dočasně pozastavit, a to na 24 hodin. V případě, že je alarm takto pozastaven, nejsou dále spouštěny další varování ani nedochází k eskalaci.


Automatický reporting

Platforma umožňuje generování automatického reportingu v PDF formátu. Standardně probíhá jednou měsíčně, ale období, za které se má výkaz generovat, lze nastavit dle vašich potřeb. Report obsahuje detailní informace o měření, které jsou zpracovány ve formě grafu. Výkaz je zároveň doplněn o statistický přehled měřených veličin.

Chcete se nezávazně podívat, jak JOTIX funguje? Vyzkoušejte si DEMO verzi a objevte jaké možnosti aplikace nabízí.

Pro přihlášení zadejte:

Přihlašovací jméno: JOTIX_Demo
Heslo: JOTIX_Demo1

Pokud se vám aplikace v DEMO verzi líbila, napište nám a my vám poskytneme více informací.

Rádi Vám sdělíme všechny výhody a možnosti, které aplikace nabízí, abyste aplikaci mohli využívat naplno a přímo pro vaše potřeby.