Monitoring hladiny Únětického potoka

18. srpna 2023 od
JoTio Tech s.r.o., Andrea Jonášová


Údolí Únětického potoka a Roztocký háj jsou ovlivňovány vlivy způsobenými svou lokalitou. Tyto přírodní rezervace se nacházejí na severu hlavního města Prahy nedaleko Letiště Václava Havla, odkud voda z areálu spolu s povodím Únětického potoka míří právě do této lokality. 

Údolí Únětického potoka

Představení projektu

V rámci projektu, který je podpořen Městskou částí Praha-Suchdol, se sleduje chování hladiny Únětického potoka prostřednictvím senzorů a datové platformy. V dlouhodobém horizontu je v plánu vytvořit komplexní měřící síť pro sběr dat o podílu jednotlivých povodí čtvrtého řádu na chování Únětického potoka. Součástí monitoringu je také sběr dat o teplotě, relativní vlhkosti a atmosférickém tlaku v místě měření.

Použité řešení

Pro sběr těchto dat bylo nutné použít zařízení s dlouholetou životností baterie a s přenosem dat prostřednictvím rádiové technologie s dostatečným pokrytím, protože místo, kde se senzory nacházejí, jsou umístěny v místě, kde není optimální rádiový přenos. Zároveň bylo nutné optimalizovat komunikační schéma senzorů za účelem snížit spotřebu a prodloužit tak dobu monitorování daného stanoviště.

Pro řešení tohoto požadavku bylo použito zařízení využívající technologii LoRaWAN. Na základě předem stanovených instrukcí je optimalizováno komunikační schéma tak, že zařízení provádí měření častěji, než data odesílá. Zároveň samostatně data vyhodnocuje a provádí základní statistické operace, jako je například minimální, maximální nebo průměrná hodnota měřených dat. Výhodou tohoto řešení je snadná konfigurace a aktualizace zařízení prostřednictvím mobilního telefonu nebo notebooku přímo v terénu, a to pomocí technologie Bluetooth. Vzhledem k obtížným rádiovým parametrům v údolí potoka není možné v tomto případě využít alternativní způsob konfigurace prostřednictvím sítě LoRaWAN.

Následující obrázek zobrazuje webového rozhraní aplikace, která poskytuje různé pohledy na zanesené informace a data, jako je například pohled na mapu. Dále je možné provádět potřebná nastavení služby, parametrizovat funkci alarmu, případně je zde možné vytvářet organizační strukturu s různými úrovněmi oprávnění. Uživatel nemusí standardně platformu kontrolovat, ale je upozorněn automaticky v případě potřeby. Zároveň jsou mimořádné události evidovány, vizualizovány a logovány.


JoTio E1
Softwarová platforma Jotix

Na následujícím obrázku je znázorněna ukázka výstupů získaných dat. Na grafu si lze všimnout jednotlivých výkyvů a změn hladin potoka způsobenými dešťovými srážkami.


Graf výkyvů hladiny

Získaná data lze využít pro analýzu situace v monitorovaném území. Například prostřednictvím Geografického informačního systému (GIS) lze propojit datové vrstvy a vytvářet analýzy týkající se vlivu srážek na hladinu potoka. V kombinaci s těmito faktory se zastavěností území a s ní související schopností zadržování vody v krajině lze utvářet komplexní analýzy o vodě v krajině.


GIS

V současné době je projekt v počáteční fázi, v rámci které se ověřuje realizovatelnost projektu. Zároveň probíhá konzultace se starosty okolních obcí týkající se případného umístění dalších senzorů v rámci jejich katastru. Pro případné zájemce či další partnery je projekt zcela otevřen.